doan
  • doan
  • 54% (Trung tính)
  • Newbie Người bắt đầu chủ đề
6 tháng trước
Hiện mình ở Hà Nội không biết đăng ký khai sinh cho con Online như thế nào Ad chỉ giúp?
Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration
6 tháng trước
Có nhiều cách để bạn đăng ký online.
1. Vào Google search để tìm kiếm: Thường ban sẽ vào trang web của dịch vụ công Quốc Gia
2. Nếu bạn ở Hà Nội có thể vào website https://dichvucong.hanoi.gov.vn/congdan/  và gõ mục tìm kiếm "Đăng ký khai sinh" sẽ hiện các loại thủ tục khai sinh và bạn lựa chọn thủ tục nào phù hợp với mục đích của bạn