huy210
  • huy210
  • 52.5% (Trung tính)
  • Newbie Người bắt đầu chủ đề
một tháng trước
Các anh chị cho hỏi làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân có làm online được không ?
Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration
một tháng trước
Trước kia bạn có sổ hộ khẩu thì thường phải làm thủ tục cắt khẩu. Và sau này bỏ hộ khẩu rồi thì thông tin hướng dẫn nó chưa được rõ nên tôi xin gửi bạn thông tin dưới đây để tham khảo.
1. Hiện nay có bỏ hộ khẩu rồi thì vẫn phải làm bước đăng ký tạm trú tạm vắng. Mục đích là để Quản lý nhân sự, nếu bạn không khai báo việc này thì cũng không ai biết bạn ở đâu
Căn cứ quy định tại Điều 27 và Điều 28 Luật Cư trú 2020, Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP thì công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Bạn có thể đăng ký tạm trú Online tại đây: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.004194   Trong đây đã hướng dẫn chi tiết cụ thể.