Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration Người bắt đầu chủ đề
7 tháng trước
DANH MỤC các thủ tục liên quan đến trẻ nhỏ trên cổng Dịch vụ công Hà Nội.

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Thủ tục đăng ký khai sinh
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Tuyển sinh trung học phổ thông
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Click ĐÂY  để xem chi tiết