Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration Người bắt đầu chủ đề
7 tháng trước
Liệt kê các danh mục sức khỏe và y tế

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với những cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội
Xác định trường hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng
Cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý
Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II
Khám sức khoẻ định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một số bệnh quy định tại Phụ lục II
Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Click ĐÂY  để xem chi tiết từng thủ tục