Admin
  • Admin
  • 68.25% (Thân thiện)
  • Administration Người bắt đầu chủ đề
2 tháng trước
Ở các Tỉnh/TP hiện nay nhiều máy chạy rất chậm khi kết nối vào các trang web, một trong số các yếu tố là cài thiếu drivers cho các máy tính đang sử dụng, trong khi không biết tìm driver ở đâu.
Dưới đây là website mọi người có thể tìm kiếm drivers để hỗ trợ cho máy tính

https://www.driverscape.com/