doan
  • doan
  • 54% (Trung tính)
  • Newbie Người bắt đầu chủ đề
6 tháng trước
Hiện tôi nhiều lần vào trang web dịch vụ công thấy chậm, không load được web các bạn cho hỏi lý do vi sao?
Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration
6 tháng trước
Nguyên văn bởi: doan 

Hiện tôi nhiều lần vào trang web dịch vụ công thấy chậm, không load được web các bạn cho hỏi lý do vi sao?


Nguyên nhân:
- Có thể trang dịch vụ công chậm do tại thời điểm nhiều người truy cập và sử dụng.
- Có thể đường Internet chậm
- Có thể do máy tính đang sử dụng có một số chương trình đang chạy ngầm hoạt động chiếm hết tài nguyên làm chậm máy.

Vì vậy có thể kiểm tra từng mục trên mới xác định rõ lý do vì sao?