huy210
  • huy210
  • 52.5% (Trung tính)
  • Newbie Người bắt đầu chủ đề
một tháng trước
Tôi có chạy chữ ký số để ký nhưng thấy báo lỗi không lấy được chữ ký số vậy làm thế nào?
Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration
một tháng trước
Do bạn không upload ảnh lên đây nên có thể đưa ra một số nguyên nhân sau đây:

1. Chữ ký số chưa cài đặt được driver (mỗi token USB chứa chữ ký số đều có bộ điều khiển nên cần phải cài đặt)
2. Phần mềm chữ ký số lỗi.
Làm phương pháp loại trừ bạn sẽ biết được nguyên nhân. Nếu có thêm câu hỏi nào vướng mắc mời bạn comment lại.