huy210
  • huy210
  • 52.5% (Trung tính)
  • Newbie Người bắt đầu chủ đề
một tháng trước
Các bạn làm thủ tục cho hỏi khi tôi kết hôn xong thì vợ chuyển về nhà tôi. Lúc này vợ tôi có phải làm thủ tục chuyển khẩu về nhà mới không? nếu có phải làm thế nào ?
Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration
một tháng trước
Mặc dù hộ khẩu đã bỏ nhưng về quản lý hành chính con người tại địa bàn cần phải được khai báo. Vì vậy cần phải làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng.
Căn cứ quy định tại Điều 27 và Điều 28 Luật Cư trú 2020, Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP thì công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú
Bạn có thể đến CA phường xã nơi cư trú để đăng ký hoặc đăng ký online