Admin
  • Admin
  • 70.5% (Thân thiện)
  • Administration Người bắt đầu chủ đề
5 tháng trước
Click xem Chi tiết danh mục tại đây: Các thủ tục bảo trợ xã hội trên cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Có 27 kết quả cho từ khóa " bảo trợ xã hội "

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Giải quyết hưởng chế độ thai sản
- Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
- Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
- Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
- Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
- Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp
- Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
- Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
- Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
- Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
- Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, - trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
- Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
- Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
- Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (cấp xã, phường)
- Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng).
- Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
- Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư
- Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về
- Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam
- Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
- Tiếp nhận, bố trí công tác, chính sách ưu đãi đối với người tự nguyện đến làm việc tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập
- Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh