YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Thông báo

Thông báo là những thông báo đặc biệt được đăng bởi quản trị viên hoặc người kiểm duyệt. Họ là một giao tiếp một chiều đơn giản với người dùng và bạn không thể trả lời. Nếu bạn muốn thảo luận về các thông báo, bạn sẽ phải tạo một chủ đề mới trong diễn đàn.

Các chủ đề thông báo được hiển thị ở đầu các trang danh sách diễn đàn, phía trên các chủ đề thông thường và cố định.