YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Hồ sơ công khai của tôi

Là thành viên, bạn có một trang hồ sơ có thể xem công khai. Trang này bao gồm thông tin do thành viên cung cấp, trong quá trình đăng ký hoặc sau đó thông qua Bảng điều khiển người dùng.

Có nhiều cách để xem hồ sơ thành viên ...

  • Khi bạn thấy tên người dùng, hãy nhấp vào tên đó và bạn sẽ thấy menu thả xuống có chứa Liên kết 'Hồ sơ người dùng' để xem Hồ sơ ..
  • Danh sách thành viên cho phép bạn duyệt qua tất cả các thành viên đã đăng ký và nhanh chóng nhấp qua hồ sơ công khai.
  • Khi đăng nhập, bạn cũng có thể xem hồ sơ công khai của riêng mình bằng cách đăng nhập vào diễn đàn và nhấp vào Liên kết 'Hồ sơ của tôi' trong tiêu đề ở đầu trang, để mở Bảng điều khiển người dùng.

Thông tin nào được hiển thị trên Trang đó?

Trang Hồ sơ Công cộng được nhóm thành 5 Tab.

  • Giới thiệu - Hiển thị tất cả Thông tin mà người dùng đã cung cấp trên Trang Tiểu sử của mình như Tên thật, giới tính, Trạng thái nếu Người dùng Trực tuyến / Ngoại tuyến, Xếp hạng Diễn đàn, v.v.
  • Thống kê - Hiển thị thông tin thống kê như Ngày tham gia, Lượt truy cập cuối cùng, Số lần cảm ơn, Số lần người dùng này được cảm ơn và Số bài đăng mà người dùng này đã được cảm ơn.
  • 10 bài đăng cuối cùng - Hiển thị nếu có 10 bài viết cuối cùng mà người dùng đã viết
  • Bạn bè - Hiển thị những người bạn mà Người dùng có trong Diễn đàn.
  • Album - Hiển thị các Album (nếu được bật) mà Người dùng đã tạo.

Thông tin cá nhân như Địa chỉ E-Mail hoặc Mật khẩu KHÔNG được hiển thị.