YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Chữ ký, Hình đại diện

Hình đại diện là gì?

Ảnh đại diện là những hình ảnh nhỏ mà mọi người sử dụng để xác định hoặc phân biệt mình với các thành viên diễn đàn khác. Những Ảnh đại diện này sẽ được hiển thị như một phần của thông tin người dùng trong các bài đăng, cũng như trong hồ sơ công khai.

Bạn có thể sửa đổi Hình đại diện của mình bằng cách nhấp vào 'Sửa đổi Hình đại diện' trong khu vực 'Hồ sơ cá nhân' của thanh điều hướng trong Bảng điều khiển người dùng .

Có ba cách để thêm Hình đại diện (Có thể ít hơn nếu Quản trị viên hủy kích hoạt) ...

  • Nếu có trong diễn đàn, bạn có thể chọn từ một bộ sưu tập Hình đại diện hiện có
  • Nhập URL hiện có vào Hình ảnh trên Máy chủ Từ xa
  • Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn và tải lên

Lưu ý rằng Quản trị viên có thể đặt các loại Tệp Hình ảnh Được phép, Kích thước Hình ảnh và Kích thước Hình ảnh (Chiều rộng và Chiều cao Tối đa của Hình ảnh).

Chữ ký là gì?

'Chữ ký' chứa thông tin mà bạn muốn đưa vào cuối bài đăng của mình. Điều này có thể bao gồm hình ảnh, liên kết đến (các) trang web của bạn, trích dẫn, v.v.

Để sửa đổi chữ ký, hãy nhấp vào 'Chữ ký' trong khu vực 'Hồ sơ cá nhân' của thanh điều hướng trong CP người dùng. Trên Trang này, bạn sẽ được Thông báo về Mã BB nào và Thẻ HTML nào bạn có thể sử dụng, và Chữ ký có thể tồn tại trong bao lâu.