YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Khôi phục mật khẩu bị mất

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể nhấp vào liên kết " Mất mật khẩu ". Điều này sẽ xuất hiện trên bất kỳ trang nào yêu cầu bạn điền mật khẩu của mình.

Liên kết này đưa ra một trang mà bạn nên nhập Tên người dùng của mình. Một email sẽ sớm được gửi đến địa chỉ đó kèm theo hướng dẫn đặt lại mật khẩu của bạn.

Vì mật khẩu được mã hóa nên không có cách nào để gửi lại mật khẩu ban đầu của bạn. Tùy chọn này cung cấp cho bạn khả năng đặt lại mật khẩu của mình.

Bạn phải có thể nhận được email đến địa chỉ email đã đăng ký của mình để điều này hoạt động. Bạn có thể cần phải kiểm tra bộ lọc thư rác và thư mục của mình nếu bạn không thấy email này sau vài phút.