YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Tìm kiếm diễn đàn và chủ đề

Để nhanh chóng tìm thấy một chủ đề hoặc bài đăng quan tâm ở bất kỳ đâu trên diễn đàn, hãy nhấp vào liên kết 'Tìm kiếm' trong Tiêu đề. Sau đó, nhập từ khóa hoặc cụm từ bạn muốn tìm kiếm.

Để kiểm soát nhiều hơn việc tìm kiếm, bạn có thể giới hạn tìm kiếm của mình trong các diễn đàn riêng lẻ hoặc tìm các bài đăng hoặc chủ đề được viết bởi một người dùng cụ thể. Bạn cũng có thể chọn số lượng Kết quả sẽ được hiển thị trên mỗi trang.