YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Tạo và tham gia vào các cuộc thăm dò

Thăm dò ý kiến là một Lựa chọn để bỏ phiếu về một vấn đề hoặc một câu hỏi.

Tạo một cuộc thăm dò mới?

Khi bạn đăng một Chủ đề mới, bạn có tùy chọn 'Thêm cuộc thăm dò ý kiến?' để tạo một cuộc thăm dò mới. Nếu bạn không thấy tùy chọn đó, bạn có thể không có quyền truy cập vào tùy chọn đó.

Bạn cũng có thể thêm các Cuộc thăm dò mới vào những cuộc thăm dò hiện có. Một Chủ đề có thể có bao nhiêu Cuộc thăm dò bạn muốn.

Điều này cho phép bạn đặt câu hỏi và chỉ định một số câu trả lời có thể có (Tối đa 10 hoặc Quản trị viên đã thiết lập một con số cao hơn) - Quản trị viên có thể đính kèm Hình ảnh (Url từ xa) làm Câu trả lời . Các thành viên khác sau đó sẽ có thể bỏ phiếu cho câu trả lời mà họ muốn và kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ được hiển thị trong chuỗi.

Một cuộc thăm dò ví dụ có thể là:

Màu sắc ưa thích của bạn là gì?

  • Màu xanh da trời
  • Màu đỏ
  • Màu vàng
  • màu xanh lá

Bạn cũng có thể muốn chỉ định giới hạn thời gian cho cuộc thăm dò ý kiến. Ví dụ: chạy cuộc thăm dò trong 10 Ngày hoặc bạn cũng có thể đặt nó thành không bao giờ hết hạn.

Bạn cũng có thể quyết định xem người dùng có thể xem kết quả mà không cần bỏ phiếu hay không hoặc nếu bạn bật Hộp kiểm 'Bạn nên bỏ phiếu trong tất cả các cuộc thăm dò để xem kết quả. ' bạn cần bỏ phiếu trước khi xem bất kỳ kết quả nào.

Tùy chọn 'Bỏ phiếu ràng buộc' không hiển thị kết quả nếu cuộc thăm dò không hết hạn.

Nhóm các cuộc thăm dò

Tất cả các Cuộc thăm dò được đính kèm với một Chủ đề sẽ được tự động kết hợp thành một Nhóm. Bạn có thể hiển thị Nhóm này với các Cuộc thăm dò trên bất kỳ Chủ đề nào khác mà bạn muốn.

Làm thế nào để bình chọn?

Để bỏ phiếu trong một cuộc thăm dò, chỉ cần nhấp vào tùy chọn bạn muốn bỏ phiếu.

Nói chung, khi bạn đã bỏ phiếu trong một cuộc thăm dò, bạn sẽ không thể thay đổi phiếu bầu của mình sau đó, vì vậy hãy đặt phiếu bầu của bạn một cách cẩn thận!