YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Tập ảnh

Nếu Quản trị viên đã bật Tính năng Album và bạn là thành viên có quyền truy cập để thêm Album, bạn có thể tạo Album gồm các hình ảnh được liên kết với hồ sơ công khai của bạn. Album có thể được tạo bằng cách truy cập Bảng điều khiển người dùng và nhấp vào liên kết 'Chỉnh sửa Album', sau đó nhấp vào 'Thêm Album mới'. Số lượng Album và bao nhiêu Hình ảnh phụ thuộc vào những gì Quản trị viên đã thiết lập cho Nhóm người dùng của bạn mà bạn đang ở trong đó.

Mỗi album có thể có một tiêu đề và bạn có thể đặt Bìa cho nó (Hình ảnh từ Album) hoặc sử dụng ngẫu nhiên, bạn cũng có thể thêm chú thích cho mọi Hình ảnh.

Làm cách nào để tải ảnh lên?

Nếu bạn đang ở trên Trang Thêm / Chỉnh sửa Album, bạn chọn một Hình ảnh trên Máy tính của mình và Nhấp vào Tải lên để thêm nó vào Album.

Bạn sẽ có tùy chọn đặt chú thích cho mỗi ảnh và đặt một ảnh làm bìa Album, ảnh này sẽ được hiển thị trên hồ sơ công khai. Để xóa anbom hoặc chỉnh sửa tiêu đề, thêm (các) hình ảnh hoặc xóa (các) hình ảnh, hãy nhấp vào 'Chỉnh sửa'. Để chỉnh sửa hoặc thêm chú thích của hình ảnh, hãy nhấp vào văn bản bên dưới hình ảnh. Nếu bạn muốn Đặt Nắp hoặc Tháo Nắp Bấm vào Nút bên dưới Nắp.