YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Liên hệ với các thành viên khác

Bạn có thể liên hệ với người khác bằng cách gửi E-Mail, bạn tìm thấy họ trong danh sách thành viên.

Thao tác này thường sẽ mở ra một trang có chứa biểu mẫu mà bạn có thể nhập tin nhắn của mình. Khi bạn nhập xong tin nhắn của mình, hãy nhấn nút 'Gửi E-mail' và tin nhắn của bạn sẽ được gửi ngay lập tức.

Tôi có thể xem địa chỉ e-mail không?

Vì lý do bảo mật, địa chỉ e-mail của người nhận sẽ không được tiết lộ cho bạn trong quá trình này, hoặc tại bất kỳ vị trí nào khác trong diễn đàn.

Tại sao tôi không thể gửi e-mail cho ai đó?

Nếu bạn không thể tìm thấy nút hoặc liên kết e-mail cho một thành viên, điều đó có nghĩa là quản trị viên đã tắt chức năng e-mail cho diễn đàn này hoặc thành viên đã nói rằng họ không muốn nhận e-mail từ các thành viên khác .

Nhắn tin riêng là gì?

Các thành viên đã đăng ký cũng có thể gửi tin nhắn cho các thành viên khác của diễn đàn này bằng cách sử dụng hệ thống nhắn tin riêng tư.