YetA AnotherForum.NET Trợ giúp

Danh sách thành viên

Danh sách thành viên hiển thị các thành viên đã đăng ký của hội đồng quản trị. Bạn có thể xem danh sách thành viên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên người dùng, "Ngày tham gia", hoặc "lần ghé thăm cuối cùng",

Ngoài ra còn có Hộp tìm kiếm nơi bạn có thể tìm kiếm một người dùng cụ thể.

Để xem danh sách thành viên, hãy nhấp vào 'Thành viên' trên Header chính ở đầu trang (Nếu bạn không thấy liên kết thì bạn không có quyền truy cập vào trang đó).